აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ, ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვის მიმართულებით გაწეული საქმიანობა სამაგალითოა

26.01.2023

 ინსტიტუციური ღიაობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერების მიმართულებით აჭარის უმაღლესი საბჭოს გამოცდილების შესახებ ღია მმართველობის პარტნიორობის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვრცელი ინფორმაცია გამოქვეყნდა.  სპეციალურ ბლოგში - „ღია პარლამენტები“, აღნიშნულია, რომ აჭარის უმ ...

განცხადებები