14 ივნისი

                   14 ივნისი 2022 წელი          

                   11:30 სთ.

                 ბიუროს სხდომათა ოთახი 

                                                                                                                                         

                         დღის წესრიგი

 

      საკანონმდებლო პაკეტი (№09-01-08/29, 19.05.2022წ.):

 ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

 ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“.

 ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, მარინე გვიანიძე, ფრიდონ ფუტკარაძე, ცოტნე ანანიძე, ილია ვერძაძე, დავით ბაციკაძე, ტიტე აროშიძე.

 მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

 

მიბმული ფაილები