25 აპრილი

დღის წესრიგი

25.04.2023 წ.

11:00 სთ.

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის ხელმძღვანელის ინფორმაცია გაწეული საქმიანობის შესახებ

მომხსენებელი: სულიკო თებიძე – ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის დირექტორი

მიბმული ფაილები