17 მაისი

 

დღის წესრიგი

 

ბიუროს სხდომათა ოთახი 

 

                                        17.05.2022 წ.                             

      14:00 სთ.

 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ

 მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე  –  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი

  

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

 

 მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე  –  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი

 

მიბმული ფაილები