08 სექტემბერი

8 სექტემბერი, 2023 წელი

14:00 სთ

ბიუროს სხდომათა ოთახი

დღის წესრიგი

                                                           

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

 

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები