10 ნოემბერი

13:00 სთ.

 დ ღ ი ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024-2027  წლების  პრიორიტეტები  (№09-01-08/56,  10.2023წ.).

მომხსენებელი:  ჯაბა  ფუტკარაძე - აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

თანამომხსენებელი :  ნინო  ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

 

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების  მიმოხილვა.

მომხსენებელი:  ჯაბა  ფუტკარაძე - აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

თანამომხსენებელი :  ნინო  ნიჟარაძე - აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

მიბმული ფაილები