აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 6 ივნისის №9 სხდომა

06 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 17:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“(09-01-08/30, 27.05.2022წ.);      მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინა ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

06 ივნისი

დღის წესრიგი 06.06.2022წ.           11:00 საათი პეტიციის განაცხადის - „აჭარის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი დასახლებების, მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის თაობაზე“ (N09-02-13 ფ/185, 23.03.2022წ. პეტიციის ავტორი: იზა ფუტკარაძე) - განხილვა. მომხსენე ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის გასვლითი სხდომა

03 ივნისი

დღის წესრიგი  3.06.2022წ.         15:00 საათი                                              ქობულეთის მუნიციპალიტეტი №1           & ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

02 ივნისი

                  დღის წესრიგი                    2 ივნისი 2022 წ.                             12.00  სთ.  & ...