დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 20 მაისის №9 სხდომა

19 მაისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა - 05.05.2020წ.

05 მაისი

05.05.2020 წელი                                 12:00 სთ.   დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 30 აპრილის რიგგარეშე პლენარული სხდომა

29 აპრილი

30 აპრილი, 2020 წელი                                                               12:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტ ...

განცხადებები

დღის წესრიგი