აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

06 თებერვალი

07.02.2019 წ.      14:00  სთ.  დღის წესრიგი    1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლკაში გენდერული თანასწორობის განხორციელების ღონისძიებათა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

06 თებერვალი

დღის წესრიგი      7 თებერვალი 2019წ. 12:00 სთ.     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტზე „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერული თანასწორობის განხორციელების ღონისძიებათა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

01 თებერვალი

4 თებერვალი 2019 წელი    14:00 სთ.   ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9               დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის, ზაზა ოქუაშვილის ადგილმონაცვლის მერაბ ბლადაძის უფლებამო ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 30 იანვრის №3 სხდომა

29 იანვარი

 დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი                                      13:30სთ   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი  ,,აჭარის &nbs ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

29 იანვარი

30 იანვარი 2019 წელი     14:00 სთ.         ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9                                      ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია

23 იანვარი

 24 იანვარი,  2019 წელი                       11:00 სთ. დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,ზაზა ოქუაშვილისათვის აჭარის ავტო ...