აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 18 ივლისი №18 სხდომა

18 ივლისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 16:00სთ    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ   მომხსენებელი: მერაბ კარანაძე  _  ბიუროს სხდომის თავმჯდომარე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

02 ივლისი

დღის წესრიგი    02 ივლისი 2018წ.  13.00სთ.                                                                   &nb ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 28 ივნისის №17 სხდომა

27 ივნისი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 28 ივნისის №17 სხდომა დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                                                   & ...