აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

14 მაისი

დღის წესრიგი  15.05.2018წ.   10:30სთ.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის პერსონალურ შემადგენლობაში ცვლილების განხორციელების შესახებ.               მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იუ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა

04 მაისი

დღის წესრიგი  07.05.2018წ.       11:00სთ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა                       & ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის სხდომა

02 მაისი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი 03.05.2018წ.      15:00სთ.        1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვა. ...