აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

29 იანვარი

30 იანვარი 2019 წელი     14:00 სთ.         ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9                                      ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია

23 იანვარი

 24 იანვარი,  2019 წელი                       11:00 სთ. დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,ზაზა ოქუაშვილისათვის აჭარის ავტო ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება 24 იანვრის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

23 იანვარი

განკარგულება Ν1  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ          23 იანვარი, 2019 წელი                        დაბა ჩაქვი      აჭარის ავტონომი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 23 იანვრის №2 სხდომა

22 იანვარი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,ზაზა ოქუაშვილისთვის აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ“        ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუც ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

04 იანვარი

8 იანვარი 2019 წელი.                 12:00 სთ. ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9                                 ...