აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 15 ივნისის №10 სხდომა

15 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ 1. საკანონმდებლო პაკეტი (09-01-08/29, 19.05.2022წ.):ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;ბ) ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

14 ივნისი

                   14 ივნისი 2022 წელი                              11:30 სთ.                  ბიუროს სხ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

13 ივნისი

                   14 ივნისი 2022 წელი                              11:30 სთ.                  ბიუროს სხ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომა

10 ივნისი

10 ივნისი, 2022 წელი 12:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში; მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი თანამომხსენებელი: მარინე გვიანიძე - უმაღლეს ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომა

07 ივნისი

7 ივნისი, 2022 წელი        11:00 სთ დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის შესახებ.