დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საგანგებო სესიის პლენარული სხდომა

21 მაისი

21 მაისი,  2020 წელი                  12:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. მინისტრის საათი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 21 მაისის №10 სხდომა

20 მაისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                            11:30სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

20 მაისი

                      დღის წესრიგი                   21 მაისი 2020 წელი                                    &n ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

20 მაისი

                      დღის წესრიგი                   21 მაისი 2020 წელი                                    &n ...

განცხადებები

დღის წესრიგი