დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება #11 აჭარის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

21 სექტემბერი

ქალაქი ბათუმი                          21 სექტემბერი, 2020 წელი            აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამე ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 21 სექტემბრის №25 სხდომა

21 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                16:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№09- ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

21 სექტემბერი

           21 სექტემბერი 2020 წელი                  12:00 სთ.          ბიუროს სხდომათა ოთახი              დღის წესრიგი     აჭარის ავტონომი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 18 სექტემბრის №24 სხდომა

18 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი             12:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№09-01-08/102.10 ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი