აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2021 წლის 27 დეკემბრის №22 სხდომა

27 დეკემბერი

12:00სთ.                   დღის წესრიგი აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  2022  წლის ბიუჯეტის დეტალური განწერის დამტკიცების შესახებ.        მომხსენებელი: ზურაბ ჭურკვეიძე - უმაღლესი საბჭოს აპარატი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მორიგი პლენარული სხდომა

16 დეკემბერი

16 დეკემბერი, 2021 წელი   12:00სთ.                  დღის წესრიგი 1.გია აბულაძისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ; 2.ლევან ანთაძისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2021 წლის 15 დეკემბრის №21 სხდომა

15 დეკემბერი

12:00სთ.                დღის წესრიგი    1.„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01-08/20, 29.10 ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

13 დეკემბერი

13 დეკემბერი, 2021 წელი    15:00სთ.                   ბიუროს სხდომათა ოთახი                          დღის წესრიგი         1.აჭარის ავტონომიური რეს ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებული სხდო ...

09 დეკემბერი

2021 წლის 09 დეკემბერი             12:00 საათი                 დღის წესრიგი 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტ ...