დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილება N13 უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანი ...

18 მარტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილება N13 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიურომ გადაწყვიტა:   აჭარის ავტონომიური რესპუბ ...

უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილება N9 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგის დად ...

25 თებერვალი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილება - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგის დადგენისა და პოლიტიკურ დებატებში გამომსვლელთა თანმიმდევრობის განსაზღვრის შესახებ“ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 18 მარტის №5 სხდომა

17 მარტი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ.                        1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.        მომხსენებელი: ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

10 მარტი

დღის წესრიგი   10 მარტი, 2020 წელი           16:00სთ.               ბიუროს სხდომათა ოთახი             აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის სავალდებულო გენდერ ...

განცხადებები