აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30 ივნისი

                            დღის   წესრიგი                           30 ივნისი 2022 წელი                   &n ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

29 ივნისი

      დღის   წესრიგი     29 ივნისი, 2022 წელი     15: 00 საათი                                &nb ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 24 ივნისის №12 სხდომა

24 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 18:00სთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

23 ივნისი

   15:30 სთ.    23 ივნისი, 2022 წელი     დღის წესრიგი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ გაწეული საქმიანობის წლიური ანგარიშის უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენის შესახებ. მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმა ...