დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

27 ივლისი

დ ღ ი ს         წ ე ს რ ი გ ი 28. 07. 2020 წელი,    15:00 სთ.                                              აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კა ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია

24 ივლისი

24 ივლისი,  2020 წელი                           11:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №8 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის მოწვევის ...

23 ივლისი

ქალაქი ბათუმი                                23 ივლისი, 2020 წელი            აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 23 ივლისის №18 სხდომა

23 ივლისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                            14:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

21 ივლისი

23 ივლისი, 2020 წელი             12:00 სთ.                       ბიუროს სხდომათა ოთახი                      დღის წესრიგი  1.აჭარის ავტონომიური ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი