აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

07 დეკემბერი

დღის წესრიგი 7 დეკემბერი, 2022 წ.  11:00 სთ.   ბიუროს სხდომათა ოთახი  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-0 ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 22 ნოემბრის №18 სხდომა

22 ნოემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 17:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/38, 17.11.2022). მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ა ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

17 ნოემბერი

დღის წესრიგი12:00 სთ. 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ’’ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023–2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი; მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

14 ნოემბერი

ერთობლივი კომიტეტის სხდომის დასრულებისთანავე ბიუროს სხდომათა ოთახი                                        &nbs ...