დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 20 ივნისის მორიგი პლენარული სხდომა

18 ივნისი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში (20.04.2018-20.05.2019);       მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე   2. საზოგადოებრივი მაუწყე ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება 2019 წლის 19 ივნისის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შეს ...

18 ივნისი

დღის წესრიგი:   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის შესახებ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 17 ივნისის №11 სხდომა

15 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                                              12:00სთ 1. მთავრობის საქმიანობის შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიშის თაობა ...