დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 4 ოქტომბრის №17 სხდომა

03 ოქტომბერი

სხდომა გაიმართება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                                                11:00სთ 1 .აჭარის ავტონომიური რესპუბლი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო - სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის სხდომა

26 სექტემბერი

27 სექტემბერი, 2019 წელი                           12:00 სთ დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო-სახალხო განხილვის გრაფიკიში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხსენებ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო - სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის სხდომა

19 სექტემბერი

20 სექტემბერი, 2019 წელი                       12:00 სთ დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო-სახალხო განხილვის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე მომხსენებელი: დავით გაბა ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მორიგი პლენარული სხდომა

19 სექტემბერი

19 სექტემბერი, 2019 წელი 12:00 სთ. დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შ ...