უმაღლესი საბჭოს აპარატი აცხადებს ღია, დახურულ და შიდა კონკურსს

07.03.2022

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატი აცხადებს ღია, დახურულ და შიდა კონკურსს პროფესიული საჯარო მოხელის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: ღია კონკურსი გამოცხადებულია:- საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზედახურული კონკურსი გამოცხადე ...