საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტში

11.03.2022

 ლადო მგალობლიშვილმა საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტს აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივა წარუდგინა. საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი - „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ...