ლადო მგალობლიშვილმა პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივა წარუდგინა

23.03.2022

 უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი - „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ცვლილება კანონპროექტზე თანდართულ განმარტებით ბარათს ...