სამუშაო შეხვედრა გარემოს დაცვის საკითხებზე

10.03.2022

 „გარემოს დაცვაზე ზრუნვა არის გრძელვადიანი და მნიშვნელოვანი პროცესი. ჩვენი ვალია  ყოველდღიურ რეჟიმში ვიზრუნოთ რისკების შემცირებაზე, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ეკოლოგიურ გარემოს. მოხარული ვარ, რომ  საკითხის ირგვლივ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად გაერთიანებულია არასამთავრობო სექტორი ...