უმაღლესი საბჭოს ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ ღია, დახურულ და შიდა კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატთა სია

15.03.2022

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ ღია, დახურულ და შიდა კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატთა სია ვაკანსიის დასახელება კანდიდატის სახელი და გვარი N69662 მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის, მასმედიასთან ურთიერთობისა და ს ...