✦  უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი, მოადგილე

✦   აპარატის უფროსის სამდივნო

✦  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტი

✦  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო

✦  საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი

✦  იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

✦  ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 

✦   საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის დეპარტამენტი
✦  ბუღალტერია

✦  აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის აპარატი
✦  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის აპარატი